مختصری از من

به عنوان کسی که قریب به بیست سال از عمر خود را صرف یادگیری کرده است برایم بسیار مهم است که زمان را به طرزی مثبت و هدف مند بگذرانم . بهتر شدن و مفید بودن اصول مهمی هستند که در زندگی برای خود تعریف کرده ام. اگر قرار بر این باشد که زمانی را صرف خدمت به کشورم بکنم ترجیح میدهم کارهایی به من محول شوند که حس مفید بودن و پیشرفت را در من ایجاد کند.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
  /دانشگاه خوارزمی تهران / معدل 18.78
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
  /دانشگاه خوارزمی تهران / معدل 16.4

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت پرشین آبزی آریا
  مسئول دفتر/ مدیر داخلی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقاله در حوزه تحقیق های تلفیقی در حیطه زبان شناسی کاربردی
 • 1394
  مقاله در حوزه ی مقاله های تلفیقی در حیطه ی زبان شناسی کاربردی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • کاربرد در کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • آموزش و مترجمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاربرد در کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • آموزش و مترجمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com