مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1373 تا 1378
  کارشناسی گرافیک
  گرایش ارتباط تصویری /دانشگاه آزاد / معدل 17

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت تجربه شاپرک آبی
  مسئول دفتر/ مدیر داخلی و کمک حسابدار

  توضیحات: -هماهنگی و انجام کلیه امور دفتری و امور مربوط به مدیریت
  -دستیار مدیر عامل
  -آشنا به امور ثبتی شرکت و تغییرات آن
  -بایگانی
  -مسلط به محاسبه حقوق
  -لیست بیمه مالیات حقوق
  -دریافت وپرداخت نقدی و چک و امور بانکی
  -محاسبه مالیات تکلیفی مکسوره
  -مالیات برارزش افزوده
  -تهیه صورت وضعیت تنخواه دفتر
  -آشنا به گزارش خرید و فروش فصلی
  -هماهنگ کننده در دورهای زیر:
  فعالیت در پروژه آموزشی مربوط به شرکت آریا ساسول، فعالیت در پروژه آموزشی مربوط به شرکت یونیلور، فعالیت در پروژه آموزشی مربوط به شرکت اورال،فعالیت در پروژه کانون ارزیابی مربوط به شرکت پست، فعالیت در کانون ارزیابی سازمان تنظیم مقررات رادیویی، شرکت در پروژه آموزشی مربوط به شرکت صنعتی بهشهر

پروژه ها

 • مشاوره و آموزش منابع انسانی و کانون ارزیابی
  هماهنگ کننده

  توضیحات: فعالیت در پروژه مربوط به شرکت آریا ساسول، فعالیت در پروژه مربوط به شرکت یونیلور، فعالیت در پروژه مربوط به شرکت اورال،فعالیت در پروژه کانون ارزیابی مربوط به شرکت پست، فعالیت در کانون ارزیابی سازمان تنظیم مقررات رادیویی، شرکت در پروژه مربوط به شرکت صنعتی بهشهر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com