مختصری از من

اینجانب علاوه بر کار های مربوط به رشته تحصیلی به صورت همزمان به انجام کارهای تاسیساتی نیز مشغول هستم
نمونه ای از کارهای انجام داده:
1-کتابخانه ی دانشگاه مالک اشتر
2-تجهیزات امنیتی بیمارستان تامین اجتماعی کاشان
3-مسکن مهر خوزوق
4-سیستم روشنایی ورزشگاه دانشگاه پیام نور وزوان
و....

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه دانشگاه صنعتی سیرجان / معدل 14.8

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  نیروگاه شهید محمد منتظری
  نیروی اورهال(تعویض شین واحد های 6 و 1)
 • فروردین ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت سهند گریبکس
  معاون تولید
 • آذر ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  نیروگاه شهید محمد منتظری
  نیروی اورهال واحد 3

ابزار و نرم افزار

 • CATIA
  60% Complete
  عنوان مدرک: اموزشگاه مهرگان
 • Abaqus
  60% Complete
  عنوان مدرک: اموزشگاه مهرگان
 • Solidworks
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com