مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی مهندسی تکنولوژی برق قدرت
    گرایش قدرت /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی صوفیان / معدل 16.56
https://.com