مختصری از من

به شدت علاقه مند به فعالیت در محیطی با انضباط کاری هستم - علاقه مند به پیاده سازی ایده های خود هستم - علاقه مند به کارهای تیمی و گروهی هستم - نظم و ترتیب و سرعت عمل کاری فوق العاده ای دارم

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
  گرایش بیوالکتریک /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز / معدل 15
 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مهندسی پزشکی
  گرایش بیوالکتریک /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آشنایی با حوزه تجهیزات پزشکی بیمارستان ها
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مهندسی پزشکی
 • آشنایی با سیستم حفاظت بیمارستان ها
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مهندسی پزشکی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PSpice
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با حوزه تجهیزات پزشکی بیمارستان ها
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مهندسی پزشکی
 • آشنایی با سیستم حفاظت بیمارستان ها
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مهندسی پزشکی
https://.com