مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور
  کارشناس تضمین کیفیت
 • دی ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۴
  گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر مدیریت کارخانه
 • شهریور ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس مسئول
 • دی ۱۳۸۹ تا دی ۱۳۹۰
  شرکت مسکن آزاد طلاب و سلیم
  مدیر عامل

پروژه ها

 • 5sکارخانه ظریف مصور
  دبیر اجرایی

دانش تخصصی

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL1 ,2
 • آشنایی با استانداردهای آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL1 ,2
 • آشنایی با استانداردهای آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com