مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی حقوق
  گرایش حقوق /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور
  کارشناس تضمین کیفیت
 • دی ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۴
  گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر مدیریت کارخانه
 • شهریور ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس مسئول
 • دی ۱۳۸۹ تا دی ۱۳۹۰
  شرکت مسکن آزاد طلاب و سلیم
  مدیر عامل

پروژه ها

 • 5sکارخانه ظریف مصور
  دبیر اجرایی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL1 ,2
 • آشنایی با استانداردهای آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL1 ,2
 • آشنایی با استانداردهای آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com