مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ICT
  گرایش مخابرات سیار /دانشگاه پست و مخابرات

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۱
  داده پردازی پارا سامانه پارس
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کمک مسئول پروژه
 • فروردین ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۰
  همراه اول
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارآموز

ابزار و نرم افزار

 • Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com