مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد فوتونیک
  /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 16.85
 • 1378 تا 1391
  کارشناسی فیزیک
  گرایش هسته ای /دانشگاه سراسری تبریز / معدل 16.01

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۸۹
  دانشگاه بهشتی
  استاد حل تمرین فیزیک

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس فیزیک و ریاضی و زبان

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی C++
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی فرترن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مترجمی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • origin
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی C++
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی فرترن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مترجمی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com