مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی سنندج / معدل 14

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  مخابرات و دانشگاه آزاد اسلامی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/

پروژه ها

 • 1395
  نرم افزار اندرویدی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شبکه ، نرم افزار،
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Android,Network,Windows,Microsoft Excel,
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه ، نرم افزار،
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com