مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1387
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش طراحی کاربردی /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  آریا مکانیک پیشرو
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ مدیر فنی و بازرگانی
 • مهر ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۸۹
  دانشگاه آزاد واحد تفرش
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ مدرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس دروس مکانیک و عمران در دانشگاه آزاد واحد تفرش
https://.com