مختصری از من

دارای یک سال سابقه بیمه
میزان حقوق درخواستی: 15،000،000 ریال

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسي معماري
  گرایش نقشه كشي /دانشگاه آزاد واحد شهرري

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  گروه معماری آرسس
  مهندسی عمران معماری/ طراح دو بعدی و سه بعدی
 • شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت بعد چهارم معماری
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح دو بعدی و سه بعدی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • AutoCAD 2D
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD 3D
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • 3D max
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vray 3ds max
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • AutoCAD 2D
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD 3D
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • 3D max
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com