مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com