مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی شیمی کاربردی
  گرایش کاربردی /دانشگاه آزدا اسلامی تاکستان / معدل 15.74

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  دوره ی اموزشی آنالیز دستگاهی hplc & gc دانشگاه شریف تهران
 • 1394
  دوره ی اموزشی آنالیز دستگاهی hplc & gc دانشگاه صنعتی شریف تهران

افتخارات

 • 1388
  مقام اول مطالعه و تحقیق در کشور در سال 88.مقام دوم استانی مطالعه و تحقیق در سال 87 و مقامهای دیگر در حوزه های ادبی و دینی و هنری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com