مختصری از من

بسیار علاقه مندم تا خود را در جامعه تاثرگذار تر کنم... از این رو به انجام کارهای مهم و دولتی علاقه مندم...
برای انجام کارها هم بهترین روش ها را برمیگزینم

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه نوین اردبیل / معدل 17.67

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت اوشانک
  مالی و حسابداری/ مسئول شعبه فروشگاه هفت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس
https://.com