مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی علوم و صنایع
  گرایش فرآورده /دانشگاه دانشگاه آزاد کرج / معدل 17.5

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  مهرکام پارس ایرانخودرو
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ طراحی و بهبود فرآیندها

  توضیحات: 1- طراحی و بهبود فرآیندها BPM- BPMN- BPMS
  2- طراحی و تحلیل سیستم های مکانیزه
  3- تدوین فرآیندهای BPM

 • بهمن ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  مهرکام پارس ایرانخودرو
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس استراتژی سازمان

  توضیحات: 1- برنامه ریزی استراتژی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پژوهش در خصوص طراحی و بهبود فرآیند اداری ( اموزش) دانشگته مازندران با متد BPM به جهت بالا بردن بهره وری
 • 1395
  آموزش BPMN در مهرکام پارس

پروژه ها

 • 1396
  بازنگری روش اجرایی کنترل مدارک ( دستورالعمل های درون و برون سازمانی )
  کارشناس

  توضیحات: در کلیه حوزه های کیفیت، مهندسی، بازرگانی، برنامه ریزی و لجستیک ، منابع انسانی ( اداری) ، مالی ، فروش و ...

 • 1396
  طراحی سیستم اموال شرکت ( دارائی ثابت)
  کارشناس طراحی و تحلیل فرآیند

  توضیحات: شامل جابجایی اموال ( دارائی ثابت)
  اسقاط شدن اموال
  ورود و خروج اموال
  وضعیت اموال
  اموال گردانی

 • 1395
  طراحی سیستم تعمیرات نگهداری ( سیستم نت )
  طراحی و تحلیل فرآیند

  توضیحات: برنامه تعمیرات
  عیب یابی
  مسئول رفع
  اقدام پیشگیرانه و اضطراری و پیشگویانه

 • 1395
  طراحی سیستم Material Requirement Planning
  کارشناس طراحی و تحلیل فرآیند
 • 1395
  طراحی سیستم Master Production Planning سر برنامه تولید
  کارشناس طراحی و تحلیل فرآیند
 • 1395
  طراحی سیستم Sales and Operations Planning برنامه ریزی فروش
  کارشناس طراحی و تحلیل فرآیند
 • 1395
  طراحی سیستم Bill Of Material درختواره مواد و قطعات ( مهندسی )
  کارشناس طراحی و تحلیل فرآیند
 • 1395
  طراحی سیستم کنترل مصرف
  کارشناس طراحی و تحلیل فرآیند
 • 1395
  طراحی سیستم کنترل اقلام نامنطبق ( کالا )
  کارشناس طراحی و تحلیل فرآیند

  توضیحات: شامل سیکل های برگشتی کالا
  دوباره کاری
  تعیین تکلیف ضایعات کالا
  کیفیت کالا
  ورود به انبار فرنطینه
  انبار ضایعات
  انبار قطعات و ملزومات

 • 1395
  طراحی سیستم قرارداد ها
  کارشناس طراحی و تحلیل فرآیند
 • 1395
  طراحی فرآیند تامین ( بازرگانی ) از داخل یا خارج سازمان
  کارشناس طراحی و تحلیل فرآیند
 • 1394
  طراحی سیستم های مدیریت کیفیت
  طراحی و تحلیل فرآیند

  توضیحات: ماژول طرح های اقتضایی
  ماژول اقدام اصلاحی
  ماژول اقدام پیشگیرانه
  ارزیابی کنترل تامین کنندگان
  شناسایی و ردیابی کالا

 • 1394
  طراحی سیستم منابع انسانی
  کارشناس طراحی و تحلیل فرآیند

  توضیحات: استخدام پرسنل
  ارزیابی عملکرد کارکنان
  تعیین مهارت های پرسنلی
  پیشنهادات پرسنل
  ارتقاء گروه پرسنلی

 • 1394
  تدوین فرآیندهای کسب و کار( BPM ) در شرکت مهرکام پارس ایران خودرو بر اساس مدل APQC
  کارشناس طراحی و بهبود فرآیندها
 • 1393
  طراحی سیستم مدیریت برنامه ریزی تامین و سفارشات شامل انبارها و تغذیه خطوط و FIFO
  کارشناس طراحی و تحلیل فرآیند
 • 1393
  طراحی سیستم بهره وری تولید
  کارشناس طراحی و تحلیل فرآیند

افتخارات

 • 1395
  همگام سازی فرآیندها با سیستمهای مکانیزه سازمان شرکت مهرکام پارس
 • 1395
  تدوین فرآیندهای سازمان با رویکرد مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • طراحی سیستم و حل مسائل سیستم مکانیزه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تدوین فرآیندهای سازمان با متد BPM و مدل APQC
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اولویت بندی فرآیندهای مدیریتی و اصلی و پشتیبانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و بهبود فرآیندهای 1-فروش 2-تامین و تدارکات 3- فروش و بازاریابی 4- تولید 5- تحقیق و توسعه 6- برنامه ریزی و لجستیک 7- نگهداری و تعمیرات 8- منابع انسانی 9- مالی و ...
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با حل مسائل سازمانی به روش خلاق TRIZ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزشی استاندارد صنایع خودرو سازی ISO TS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزشی در خصوص الزامات SSR2 ساپکو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش طراحی فرآیندهای کسب کار مقدماتی متوسطه پیشرفته فراگستر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش سیستم جامع مکانیزه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی الزامات IATF
 • BPMN (نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Paradigm for UML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Premiere
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تدوین فرآیندهای سازمان با متد BPM و مدل APQC
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اولویت بندی فرآیندهای مدیریتی و اصلی و پشتیبانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و بهبود فرآیندهای 1-فروش 2-تامین و تدارکات 3- فروش و بازاریابی 4- تولید 5- تحقیق و توسعه 6- برنامه ریزی و لجستیک 7- نگهداری و تعمیرات 8- منابع انسانی 9- مالی و ...
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با حل مسائل سازمانی به روش خلاق TRIZ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزشی استاندارد صنایع خودرو سازی ISO TS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره آموزشی در خصوص الزامات SSR2 ساپکو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش طراحی فرآیندهای کسب کار مقدماتی متوسطه پیشرفته فراگستر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش سیستم جامع مکانیزه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی الزامات IATF
 • BPMN (نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com