مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 17.57
 • 1384 تا 1386
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه خیام مشهد / معدل 13.84

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت صنعتی آلیاژ فنر امید
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس IT
 • خرداد ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۳
  شرکت صنعتی امید فنر
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس IT

پروژه ها

 • 1392
  راه اندازی شبکه آلیازفنر امید
 • 1391
  برقراری ارتباط دفتر و کارخانه(شرکت امیدفنر)

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Windows server 2008 Application
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MICROSOFT INFRASTRUCTURE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • A+ Hardware
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • A+ SOFTWARE
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com