مختصری از من

پروژه ها

 • 1395
  دكوراسيون داخلي
  پيمانكار پروژه

افتخارات

 • 1394
  قهرماني در مسابقات كيوكشين كاراته استان تهران
 • 1394
  قهرماني مسابقات كيوكشين كاراته استان تهران
 • 1394
  مقام اول مسابقات كيوكشين كاراته استان تهران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی MATLAB
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com