مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی برق
    گرایش الکترونیک /دانشگاه صنعتی مازندران بابل / معدل 16
https://.com