مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1376 تا 1378
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه تربیت مدرس
 • 1372 تا 1376
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه ارومیه

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین
  کارشناس
 • مهر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان
  کارشناس
 • تیر ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۴
  اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان
  مدیرکل
 • آذر ۱۳۸۶ تا تیر ۱۳۹۱
  استانداری زنجان
  مدیرکل فناوری اطلاعات
 • آذر ۱۳۸۲ تا آذر ۱۳۸۶
  شرکت مخابرات استان زنجان
  کارشناس و کارشناس مسئول BSS
https://.com