مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  کنفرانس های مدل های اقتصادی سال 1394 دانشگاه ازاد قزوین برنامه ریزی حمل ونقل سال 1394 دانشگاه ازاد قزوین data mining سال 1394 دانشگاه ازاد قزوین

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره ی کامل msp

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره ی کامل msp
https://.com