مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد کشاورزی
  گرایش مهندسی بیوتکنولوژی /دانشگاه بوعلی سینا همدان / معدل 17.07
 • 1388 تا 1391
  کارشناسی کشاورزی
  گرایش گیاه پزشکی /دانشگاه یاسوج / معدل 16.57

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  دارای یک مقاله پژوهشی درباره شناسایی ژن های گلدهی (بیوانفورماتیک) مسلط به کاربا دستگاه PCR و Realtime PCR مسلط به انجام پروژه های مولکولی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com