مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد میکروب شناسی
  گرایش پزشکی /دانشگاه علوم پزشکی ایران / معدل 16.5

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • PCR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • DNA extraction
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • PCR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • DNA extraction
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com