مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد / معدل 15

ابزار و نرم افزار

  • آفیس
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com