مختصری از من

در حال حاضر در صنعت چوب MDF با ضخامت 3میل فعالیت دارم . علاوه براین در شرکت ساختمانی در حال کارآموزی مشغول بکارم (در قسمت امور تراکم و تهاتر ساختمانی )

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۳
  جهانگیر اریا
  بازاریابی و فروش/ کارمند فروش

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com