مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  رایانه کمک
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ Help Desk
 • فروردین ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۸۴
  آسیاتک
  سخت افزار و شبکه/ TCI - Installation
 • فروردین ۱۳۷۹ تا فروردین ۱۳۸۱
  داتک تلکام
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ Help Center - ADSL

دانش تخصصی

 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • CCNP Pack
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP pack
 • CCNA security
  100% Complete
  عنوان مدرک: IINS

ابزار و نرم افزار

 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASDM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • CCNP Pack
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP pack
 • CCNA security
  100% Complete
  عنوان مدرک: IINS
https://.com