مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1367 تا 1370
  دیپلم پزشکی
  گرایش بهداری / معدل 16

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۶۷ تا آذر ۱۳۷۰
  بیمارستان و درمانگاه های خصوصی
  / سرپرست و مدیر داخلی

  توضیحات: 3 سال مدیر درمانگاه کوی سازمانی لشگر 28 کردستان
  17سال کار و سرپرست بخشهای ارولوژی و ارتوپدی و همچنین فعالیت در icu , ccu در استان کرمانشاه
  8سال فعالیت در درمانگاه های خصوصی به عموان سرپرست و مدیر داخلی در استان همدان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بهداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره سه ساله شبانه روزی مرکز آموزش بهداری

ابزار و نرم افزار

 • اورولوژیو ارتوپدی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ارتش
 • icu_ccu
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بهداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره سه ساله شبانه روزی مرکز آموزش بهداری
https://.com