مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 17.78
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
  /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 17.43

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مترجمی زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
دانش تخصصی
 • مترجمی زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
https://.com