مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه پیام نور / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت مهندسی آفرنگ
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • دی ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴
  مرکز توانبخشی سالمندان گلستان زندگی
  کارشناس روانشناسی و مشاوره

دانش تخصصی

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: در حال آموزش در کلاس های کانون زبان ایران
دانش تخصصی
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com