مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1383
  کارشناسی ارشد مديريت
  گرایش بازرگانى /دانشگاه آزاد

دانش تخصصی

 • بازرگانی (Commercial)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازرگانی (Commercial)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com