مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداري
  گرایش علمي و كاربردي /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز

دانش تخصصی

 • كاربر رايانه اي
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهينامه مهارات از سازمان فني و حرفه اي كشور
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهينامه مهارات از سازمان فني و حرفه اي كشور
 • شهروند الكترونيك
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهينامه مهارات از سازمان فني و حرفه اي كشور

ابزار و نرم افزار

 • آشنا با نرم افزارهاي اداري
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهينامه مهارات از سازمان فني و حرفه اي كشور
 • كاربر CORELDROW
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهينامه مهارات از سازمان فني و حرفه اي كشور
 • كارور FREEHAND
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهينامه مهارات از سازمان فني و حرفه اي كشور
 • كارور FlASH MX
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهينامه مهارات از سازمان فني و حرفه اي كشور

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • كاربر رايانه اي
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهينامه مهارات از سازمان فني و حرفه اي كشور
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهينامه مهارات از سازمان فني و حرفه اي كشور
 • شهروند الكترونيك
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهينامه مهارات از سازمان فني و حرفه اي كشور
https://.com