مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی حسابداري
    گرایش مالي /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز

ابزار و نرم افزار

  • آشنا با نرم افزارهاي اداري
    80% Complete
    عنوان مدرک: ديپلم كامپيوتر
https://.com