مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش سازه های هیدرولیکی /دانشگاه آزاد دزفول / معدل 16.57
 • 1376 تا 1381
  کارشناسی عمراان
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد اهواز / معدل 13.87

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  مهندسین مشاور پارس جویاب
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس نظارت ودفتر فنی
 • تیر ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۸۷
  مهندیسن مشاور پوراب
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس نظارت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار تکسا-افیس-افیس-etabs
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com