مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1389
  فوق دیپلم نرم افزار
  گرایش برنامه سازی /دانشگاه علمی کاربردی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com