مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
    گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه صنعتی ارومیه

زبان

  • انگلیسی
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com