مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1384
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۵
  فروشگاه اینترنتی هلو
  بازاریابی و فروش/ کارشن
 • شهریور ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۹
  پژوهشکده صنایع رنگ ایران
  کارشناس بخش ارتباط با صنعت

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com