مختصری از من

توانایی ها و تجربیات
- آشنایی با نرم افزارهای اداری (ICDL1,2)
- آشنایی بانرم افزارMATLAB
-دارای مدرک آشنایی با استاندارد17025 ISO

عضویت در سازمانها ، انجمن ها و موسسات
-عضویت در سازمان نظام مهندسی فارس

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه آزاد بوشهر / معدل 16
 • 1387 تا 1390
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد کازرون / معدل 14

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت نیرو گستر لیان
  مهندسی برق/ کارشناس برق
 • فروردین ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  پتروشیمی بندر امام
  مهندسی برق/ تعمبرات
 • فروردین ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  پتروشیمی بندر امام
  مهندسی برق/ واحد آروماتیک و الفین
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  مخابرات استان فارس
  مهندسی برق/ نصب محافظ دکل های BTS
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  دانشگاه آزادواحد بوشهر
  مهندسی برق/ مدرس
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  دانشگاه آزاد واحد دلوار
  مهندسی برق/ مدرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس در دانشگاه آزاد واحد دلوار
 • 1392
  تدریس دردانشگاه آزادواحد بوشهر

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقمند به تمامی فعالیت های ذکر شده.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با نرم افزارهای اداری (ICDL1,2 )
دانش تخصصی
 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با نرم افزارهای اداری (ICDL1,2 )
https://.com