مختصری از من

دانشجو و کارشناسی با روحیه کار تیمی و داشتن خلاقیت در پیشبرد سازمان و گروه

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  گرایش کودکان استثنایی /دانشگاه تهران / معدل 17.5
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی روان شناسی
  گرایش کودکان استثنایی /دانشگاه تهران / معدل 17.68

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  انجمن اتیسم ایران
  کارشناس واحد آموزش، پژوهش و توانبخشی، سوپروایزر واحد و مسئول داوطلبین واحد
 • تیر ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  طنین موج های آبی
  روان شناس کودک و نوجوان
 • مهر ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  موسسه علمی، آموزشی اردستانی
  مدرس

  توضیحات: تدریس به دانش آموزان با آُسیب بینایی و شنوایی و دارای کم توانی هوشی و اختلال نقص توجه و بیش فعالی.
  آموزش با خط بریل

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  انتشار مقاله علمی-ترویجی با عنوان (اقدامات کاردرمانی برای توانبخشی پیش حرفه ای و حرفه ای کودکان دارای اختلال طیف اتیسم) در شماره 5. پیاپی 142. در مجله تعلیم و تربیت استثنایی. سال 1395 دبیر انجمن علمی روان شناسی کودکان استثنایی دانشگاه تهران به مدت 3 سال نماینده و عضو انجمن علمی روان شناسی کودکان استثنایی ایران از سال 1390 تا اکنون مدیر اجرایی نشریه باشگاه دانشجویی انجمن علمی روان شناسی اجتماعی ایران در شماره اول. برگزاری همایش های با عنوان های آسیب بینایی، سندرم آشر و اختلال طیف اتیسم در دانشگاه تهران.

پروژه ها

 • 1394
  هنجارسازی آزمون حافظه فعال
  محقق و اجرا کننده

  توضیحات: اجرای آزمون و تحلیل آن

افتخارات

 • 1394
  نفر چهارم گروه ورودی در مقطع کارشناسی در رشته روان شناسی کودکان استثنایی در دانشگاه تهران ورودی 1390.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • همکاری با بنیاد صدر و کمک به مناطق محروم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مربیگری مهارت های زندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: موسسه روان شناسی دانشگاه تهران
 • آزمون هوش وکسلر
  100% Complete
  عنوان مدرک: موسسه روان شناسی دانشگاه تهران
 • خبرنگاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایسنا
 • داستان نویسی درمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: موسسه روان شناسی دانشگاه تهران
 • لیوان چینی
  100% Complete
  عنوان مدرک: فدراسیون ورزش های همگانی
 • خط بریل
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تهران

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: TTC
دانش تخصصی
 • مربیگری مهارت های زندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: موسسه روان شناسی دانشگاه تهران
 • آزمون هوش وکسلر
  100% Complete
  عنوان مدرک: موسسه روان شناسی دانشگاه تهران
 • خبرنگاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایسنا
 • داستان نویسی درمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: موسسه روان شناسی دانشگاه تهران
 • لیوان چینی
  100% Complete
  عنوان مدرک: فدراسیون ورزش های همگانی
 • خط بریل
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تهران
https://.com