مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه پیام نور کاشمر / معدل 14.47

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت خوارزمی
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • دی ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۳
  مرکز خدمات حوزه های علمیه خراسان
  مالی و حسابداری/ امور بیمه

  توضیحات: رسیدگی به فیش های واریزی بیمه مربوط به سال های قبل جهت تصمیم گیری مدیران

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • همراهان سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • رافع 7
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com