مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد دزفول
 • 1383 تا 1385
  فوق دیپلم عمران
  گرایش کارهای عکومی ساختمان /دانشگاه آزاد دزفول

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۸۴ تا شهریور ۱۳۸۵
  شرکت شغلی
  مهندسی عمران معماری/ کنترل پروژه
https://.com