مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالیاتی /دانشگاه فرهنگ و هنر / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  کارگزاری اقتصاد بیدار
  مسئول دفتر/ مدیر داخلی

  توضیحات: مدیر داخلی
  مسئول دفتر رئیس هیئت مدیره

 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۴
  موسسه حقوقی مهر تابان عدالت
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر و امور اداری

  توضیحات: مسئول دفتر مدیر عامل
  مسئول امور اداری
  هماهنگ کننده موسسه و سازمان نوسازی شهر تهران

 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۹
  شرکت فرآوری پویا زرکان
  مالی و حسابداری/ پشتیبانی

  توضیحات: مسئول خرید

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com