مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 17.8
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بانکداری /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 17.5
 • 1385 تا 1387
  فوق دیپلم مدیریت
  گرایش بانکداری /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 17.22

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۵
  پویا
  اداری- مالی
 • مهر ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  صنایع کم مصرف ایرانیان
  منابع انسانی و آموزش/ اداری
 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  آبیک سینا
  اداری- مالی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آموزش و توسعه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای آموزش
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تست نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مالی و حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم حضور و غیاب دنیای پردازش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم حضور و غیاب آراز
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رایین سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رستاک ( ورانگر)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد ماهان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: pre-intermediate
دانش تخصصی
 • آموزش و توسعه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای آموزش
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تست نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مالی و حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com