مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی فیزیک
  گرایش پلاسما /دانشگاه علوم و تحقیقات

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  کشتیرانی ابران جنوب
  کارمند عملیات
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  مرکز مین زدایی ایران
  مسدول پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com