مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسي بهداشت محيط
  /دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Spss Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com