مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1391
  کارشناسی كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  آژانس آرتنوس سفر
  كارمند

  توضیحات: اخذ مدارك مربوط به آژانس مسافرتى و شروع دوره هاى حسابدارى

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • كمك و ايجاد خيريه.
 • مطالعه منظم.
 • نقاشى طراحى.

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com