مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه موسسه غیرانتفاعی رجا / معدل 14.66

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶
  شرکت آوا نگار اطلس
  کارمند اداری
 • آبان ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۴
  کمیته امداد امام خمینی
  مدرس

  توضیحات: تدریس lcdl در موسسه ثامن الحجج

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • #C
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com