مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
  گرایش IT /دانشگاه مازندران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت نرم افزاری روماک
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس / روابط عمومی شرکت
 • اسفند ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت درب معتقد
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ نمایندگی شرکت در آمل
 • فروردین ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴
  شبتاب گاز آمل
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ اپراتور کامپیوتر

  توضیحات: پروژه تحت قرارداد با پست بود که 10 ماهه به اتمام رسید

 • تیر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت adsl شاتل
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ پشتیبان فتی + مدتی مسئول فروش و بازاریابی

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس از دانشگاه مازندران
 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط بر angular js
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتیاطات - خود مدیریتی - رهبری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار تیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشتری مداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس از دانشگاه مازندران
 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط بر angular js
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتیاطات - خود مدیریتی - رهبری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار تیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشتری مداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com