مختصری از من

سوابق کار ندارم
علاقمند به کاری هستم که نیاز به آشنایی با کامپیوتر و اینترنت دارد

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه شهید مطهری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com