مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش فناوری و اطلاعات /دانشگاه علمی و کاربردی بیارجمند / معدل 15.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۵
  فروشگاه ایرانیان
  تعمیرات سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر
 • اسفند ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۱
  شرکت داروسازی فردوس آرا مشهد
  تکنسین برق ساختمان و برق قدرت
 • اسفند ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۹
  کارخانه آسفالت شهرداری شاهرود
  تکنسین دستگاه آسفالت
 • اسفند ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۸
  شرکت سازان راه قم
  تکنسین آزمایشگاه مکانیک آب و خاک و بتن و انباردار
 • اسفند ۱۳۸۳ تا اسفند ۱۳۸۷
  شرکت نظارت سازه پردازی امیران
  تکنسین آزمایشگاه مکانیک آب و خاک و بتن و آسفالت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • فناوری و اطلاعات
  100% Complete
  عنوان مدرک: مسلط به نرم افزار ICDL
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فناوری و اطلاعات
  100% Complete
  عنوان مدرک: مسلط به نرم افزار ICDL
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com