مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی پرستاری
  گرایش پرستاری /دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • 1392 تا 1393
  دیپلم علوم تجربی
  / معدل 18.25

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com