مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت پارس پروشات
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس شبکه

  توضیحات: اجرای پروژه های فیبر نوری

 • خرداد ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت همگرا سیستم
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس شبکه

  توضیحات: طراحی زیر ساخت شبکه و مخابرات

 • شهریور ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۰
  شرکت شبکه نگار
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس شبکه

  توضیحات: اجرای زیرساخت شبکه

پروژه ها

 • 1396
  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح
  سرپرست پروژه

  توضیحات: کارشناس و سرپرست اجرای زیرساخت مخابرات و شبکه

 • 1393
  طراحی زیرساخت و دیاگرام شبکه شرکت تجهیزات دریایی
  کارشناس خبره

  توضیحات: اجرای پروژه بر روی شناور دریایی فاز 17 نفتی

 • 1393
  ستاد کل ناجا
  کارشناس شبکه

  توضیحات: کارشناس و سرپرست اجرای زیرساخت مخابرات و شبکه

 • 1392
  شرکت توسعه ملی
  کارشناس خبره

  توضیحات: سرپرست اجرای زیر ساخت شبکه و فیبر نوری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Kerio Control
  80% Complete
  عنوان مدرک: Self-Study
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA Routing And Switching
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA (Kandoo)
 • VMware VCP6
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICM6(Kandoo)
 • Administering Windows Server 2012 R2
  100% Complete
  عنوان مدرک: MCSE2012

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com