مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت پروژه /دانشگاه تهران / معدل 18.72
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تحلیل سیستم /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  موسسه مطالعات بین المللی انرژی
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس برنامه‌ریزی
 • شهریور ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۳
  شرکت پایاسازان آریس
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Project Management (مدیریت پروژه)
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
 • مهندسی صنایع
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی دانشگاه تهران
 • مدیریت ریسک پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک: پایان نامه کارشناسی ارشد

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gams
  60% Complete
  عنوان مدرک: انجمن علمی دانشگاه تهران
 • vensim
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
 • مهندسی صنایع
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی دانشگاه تهران
 • مدیریت ریسک پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک: پایان نامه کارشناسی ارشد
https://.com